Regulamin SinoForum, v1.2

More
12 年 2 个月 前 - 7 年 9 个月 前 #5 homikus
Zasady użytkowania Forum internetowego <a href=" sinoforum.pl ">SinoForum

Poniżej znajduje się zbór zasad dotyczących korzystania z Forum <a href=" sinoforum.pl ">SinoForum. Rejestrując się na nim, a następnie zamieszczając wiadomość, automatycznie zgadzasz się ich przestrzegać. Łamanie zasad będzie karane.
1. Podstawowym językiem obowiązującym na Forum jest język polski, drugim - język chiński. Dozwolone jest pisanie pojedynczych wiadomości w innych językach, ale w ograniczonym zakresie. Autor takiej wiadomości zobowiązany jest przetłumaczyć ją na polski, jeśli poprosi o to inny Użytkownik. Podobnie należy do Autora przetłumaczenie na polski wypowiedzi w języku chińskim, na wyraźny sygnał o jej niezrozumieniu. To Forum skierowane do Polaków, którzy nie mają obowiązku być sinologami.

2. Każdy z Użytkowników ma prawo wypowiadać się na wszystkich dostępnych dla niego, niezamkniętych działach tematycznych/tematach.

3. OGRANICZENIA:

Zabronione jest
3.1 umieszczanie na Forum treści niezgodnych z polskim prawem, w tym między innymi:
a) uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, oszczercze wobec innych,
b) dyskryminujących: grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne,
c) faszystowskich, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające,
d) zawiązanych z pornografią,
e) zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki, alkohol etc.
Przez umieszczanie treści na Forum należy rozumieć umieszczenie jej w wiadomościach, pseudonimach, podpisach, avatarach oraz w innych elementach Forum, które są lub mogą być edytowane przez Użytkowników.
3.2 Umieszczanie odnośników do treści (w tym artykułów, zdjęć, programów komputerowych, plików muzycznych oraz nagrań video), które zostały opublikowane z naruszeniem praw autorskich przysługujących im osób.
3.3 Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom.
3.4 Obrażanie innych Użytkowników Forum, wywyższanie się, pisanie wiadomości mających znamiona osobistego ataku na któregokolwiek z Użytkowników Forum; nawoływanie do waśni na jakiejkolwiek płaszczyźnie.
3.5 Używanie wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne.
3.6 Przyznawanie się do łamania prawa. Jeśli np. nielegalnie ściągnąłeś chroniony prawem autorskim utwór, nie szukaj tu poklasku.
3.7 Rejestrowanie się i funkcjonowanie na Forum pod więcej niż jednym pseudonimem.
3.8 Umieszczanie kilkakrotnie tej samej wiadomości, uparte wznawianie tematów wyrzuconych do kosza (jeśli sytuacja taka będzie miała miejsce).
3.9 Umieszczanie w tym samym temacie i w krótkim czasie kilku wiadomości pod rząd.
3.10 Edytowanie swoich wiadomości po tym, jak zostanie na nie udzielona odpowiedź. W takiej sytuacji dozwolone jest jedynie poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych itp.
3.11 Umieszczanie reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie.

4. Wklejenie tekstu nie Twojego autorstwa spoza Forum (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora, wyłącznie za jego zgodą oraz bez ingerencji w treść.

5. PAMIĘTAJ: zanim dodasz nowy wątek, przeszukaj Forum i sprawdź, czy ktoś wcześniej nie zaczął już takiego tematu.

6. Należy pamiętać, aby nie nadużywać tzw. emotikon. Duża ilość obrazków powoduje, że wiadomość staje się nieczytelna. Pisanie wiadomości nie zawierających nic oprócz emotikon jest również bardzo niemile widziane. Myślę, że określenie dziecko neostrady nie jest Ci obce i jestem przekonany, że nie chciałbyś zostać posądzony o przynależność do tejże grupy.

7. Pisz na temat danego Forum, unikaj WIELKICH LITER w tytułach i treści, nadaj Twojej wypowiedzi adekwatny tytuł (w przypadku tłumaczeń podawaj wyłącznie wyrażenie do przetłumaczenia), cytuj z umiarem.

8. Forum to nie śmietnik – jeśli Twój post niczego nowego nie wniesie do dyskusji i piszesz jedynie np. No właśnie!, Zgadzam się z powyższym, nie zamieszczaj go. Uzasadnij swoje zdanie.

9. ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA:

9.1 Wymagane jest stosowanie polskich znaków diakrytycznych
(ęółśążźćńĘÓŁŚĄŻŹĆŃ), podobnie jak zasad interpunkcji: wielkich liter na początkach zdań, znaków zapytania, przecinków, kropek itp. Przestrzegaj zasad ortografii i gramatyki.
9.2 Ewentualne uwagi o błędach stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych najlepiej jest przekazać Moderatorom za pomocą prywatnych wiadomości, a oni wedle własnej oceny podejmą odpowiednie kroki. Niewskazane jest publiczne zwracanie uwagi innym Użytkownikom, gdyż prowadzi to często do niepotrzebnych spięć.

10. TŁUMACZENIA:

10.1 Prosząc o tłumaczenie, ZAWSZE należy je wpierw umieścić jako post w odpowiednim dziale tego Forum. Wysyłanie całych tekstów do przetłumaczenia na skrzynkę PW (prywatnych wiadomości), zwłaszcza o treści/charakterze weź mi to przetłumacz, są nie tylko oznaką braku kultury osobistej, ale i niemal gwarantują odmowę lub zignorowanie.
10.2 Tłumaczenia publikowane na Forum zaczerpnięte z konkretnego źródła (np. słownika internetowego bądź książkowego) powinny zawierać jednoznaczne określenie tego źródła. Kopiowanie całych zbiorów z obcych źródeł stanowi naruszenie praw autorskich ich właścicieli i jest niedozwolone.
10.3 Publikując na Forum tłumaczenia Twojego autorstwa, wyrażasz automatycznie zgodę na ich wykorzystanie przez innych Użytkowników Forum.

11. LINKI, ODNOŚNIKI DO STRON UŻYTKOWNIKÓW:

Jeśli chcesz, możesz zareklamować na Forum swoją stronę. Pamiętaj jednak, że:
11.1 Zabronione jest rejestrowania konta Użytkownika tylko i wyłącznie w celu "zaspamowania" Forum, czyli zamieszczenie linka do swojej strony niedotyczącej Chin i na tym zakończenie swojej aktywności. Wątki takie będą niezwłocznie kasowane. Reklamę taką zamieścić można dopiero po osiągnięciu pierwszej rangi Użytkownika, czyli po pojawieniu się pierwszej gwiazdki pod nickiem (po napisaniu 50 postów). Strony traktujące ściśle o Chinach i Dalekim Wschodzie, bądź też napisane w języku chińskim, można zamieszczać od razu.
11.2 Strona nie może zawierać treści sprzecznych z prawem obowiązującym w Polsce (patrz punkt 3.1), w tym także promujących nielegalną wymianę oprogramowania / utworów muzycznych / literackich itp.
11.3 Należy to zrobić zakładając nowy temat w przeznaczonym do tego dziale, przy czym obowiązuje jasny podział na witryny o tematyce orientalistycznej oraz innej.
11.4 Temat powinien zostać założony zgodnie z zasadami określonymi w tym temacie.
12. ADMINISTRATORZY I MODERATORZY:

12.1 Pilnowaniem porządku na Forum zajmują się Moderatorzy i Administratorzy. Są oni wyróżnieni odpowiednimi kolorami na liście Użytkowników Forum widocznej w dolnej części głównej strony Forum. Mogą oni zamykać, kasować, edytować, przenosić, dzielić tematy/wiadomości, gdy uznają to za stosowne.
12.2 Moderatorzy i Administratorzy mają wyłączne prawo do wiążącej interpretacji regulaminu oraz zmiany tej interpretacji na korzyść Użytkownika po naradzie w swoim gronie.
12.3 Prosimy o niewyręczanie Moderatorów w ich pracy - to oni i tylko oni decydują, czy dana wiadomość jest w danym miejscu odpowiednia, czy ktoś złamał regulamin itp. Ewentualne zastrzeżenia co do treści którejś z wiadomości, zachowania innych Użytkowników itp. należy kierować do Moderatorów za pomocą prywatnych wiadomości.
12.4 Moderatorzy nie są zobowiązani do uzasadniania swoich decyzji, aczkolwiek powinni to robić.
12.5 Obsługa Forum dzieli się na następujące grupy:
- Cesarz (Administrator): właściciel forum, posiada najwyższe i nieograniczone uprawnienia,
- Nadworny Eunuch (Globalny Moderator): posiada uprawnienia Moderatora we wszystkich Działach całego Forum,
- Gubernator (Moderator): posiada uprawnienia Moderatora w wyznaczonym mu do opieki Dziale (lub Działach), wszędzie indziej posiada uprawnienia Użytkownika.
12.6 Dla notatek moderacyjnych Administracji Forum zarezerwowane są powyższe kolory, czyli czerwony dla Administratora, fioletowy dla Globalnego Moderatora i zielony dla Moderatorów Lokalnych. Ich użycie w postach przez pozostałych Użytkowników jest zabronione. Wszystkich innych kolorów można swobodnie używać.

13. Każdy zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na okresowe otrzymywanie pod podanym adresem e-mail poczty elektronicznej. Chodzi jednak jedynie o sprawy związane w funkcjonowaniem Forum - żadne dane nie zostaną użyte w celu spamowania, pod żadnym pozorem nie będą także udostępniane osobom trzecim.

14. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie są obowiązujące również dla prywatnych wiadomości. W przypadku złamania tychże zasad, Użytkownik, który otrzymał nieregulaminową wiadomość, ma prawo przekazać jej treść Moderatorom, a ci zastosują przewidziane w regulaminie sankcje.

15. Każda wiadomość naruszająca zasady zawarte w niniejszym regulaminie może zostać skasowana bez ostrzeżenia.

16. KARY:

W przypadku łamania przez Użytkowników regulaminu przewidziane są następujące działania, mające na celu przywołanie ich do porządku:
16.1 Publiczne lub wysłane za pośrednictwem prywatnej wiadomości ostrzeżenie. Ich ignorowanie może się skończyć nawet permanentnym odebraniem dostępu do Forum.
16.2 Ręczne obniżenie rangi/liczby wiadomości przez Administratora.
16.3 Ban (czyli odebranie dostępu do Forum) tymczasowy.
16.4 Ban stały.

17. Miejscem, gdzie łamanie powyższych zasad jest traktowane z przymrużeniem oka, jest Herbaciarnia i tylko ona. Traktowane z przymrużeniem oka, nie znaczy jednak ignorowane. Jak wszędzie wskazany jest tu umiar.

---

I to wszystko. Ponieważ Forum jest bardzo młode, w początkowym okresie jego istnienia zmiany w Regulaminie wprowadzane zapewne będą stosunkowo często. Z czasem osiągnie on swoją (prawie) doskonałą formę, kiedy modyfikacje będą potrzebne znacznie rzadziej.

Obecna wersja Regulaminu, oznaczona numerem 1.2, pochodzi z dnia: 26.07.2008 r.

Mail kontaktowy: admin[tu_wstaw_małpkę]sinoforum[kropka]pl

Towarzysze! Trzeba siać, siać, siać! Propagujcie SinoForum:
Promocja SinoForum
Last edit: 7 年 9 个月 前 by .
此主题已锁定。
创建页面时间:0.199秒
核心: Kunena 论坛