波汉专家是什么?

Bohan Pro jest zestawem słowników specjalistycznych, do których dostęp możliwy jest po wykupieniu jednej z oferowanych subskrypcji. Słownik Bohan Pro jest nieustannie rozwijany, nowe terminy dodawane są codziennie. Obecnie Słownik Bohan Pro, oprócz wszystkich haseł dostępnych w Słowniku Bohan, zawiera hasła z następujących dziedzin: biznes, wojskowość, górnictwo, wojskowość, muzyka, turystyka, religia, sztuka, sport, prawo.

Bohan Pro 6 miesięcy

6 miesięcy pełnego dostępu do słowników specjalistycznych Bohan Pro oraz wszystkie pozostałe dostępy. Plan odnawia się automatycznie co 6 miesięcy.

Duration: 6 months
Price: PLN16.99